news

Het bezoek van mgr. Henri Teissier, emeritus aartsbisschop van Algerije, aan de Gemeenschap van Sant'Egidio

16 Mei 2019

Prayer

Deel Op

Op 15 mei preekte mgr. Henri Teissier, emeritus aartsbisschop van Algerije, tijdens het avondgebed met Sant'Egidio.

De aartsbisschop stond stil bij de langdurige banden met de Gemeenschap. Hij riep de stappen in herinnering van de evangelisatie van Algerije, waar hij 75 jaar van zijn leven doorbracht en sprak over zijn inspanningen voor vriendschap en dialoog met "onze moslimvrienden."

"Ik heb een lezing gekozen over de zending" (Hand. 12,24 - 13,5), zei mgr. Teissier, "omdat we zoals u weet in december de zaligverklaring gevierd hebben van 19 Algerijnse martelaren. De huidige bisschoppen hebben er tot mijn vreugde voor gekozen om bij deze zaligverklaring in Algerije niet alleen de christelijke martelaren te gedenken, maar ook aan al diegenen die slachtoffer zijn geworden van de crisis in het land. In het bijzonder ook aan de honderd imams die de verantwoordelijkheid voor moskeeën hadden en weigerden met hun woorden het gezichtspunt van de extremisten te ondersteunen. Vandaag de dag - zo ging hij verder - werken we samen met de Algerijnen die naar de kerk komen, naar de Caritas waar twee weken geleden een bijeenkomst was. Er waren duizend moslims en vijftig christenen die een dag samen nadachten over de Caritas. een honderdtal van hen heeft verantwoordelijkheid: 80/90 moslims die bij Caritas met ons samenwerken en een tiental christenen."

"Er zijn niet veel christenen in Algerije. Bij de zaligverklaring konden we de christenen die slachtoffer waren van moslimextremisten eraan herinneren dat we vrienden moeten zijn, samen met de moslims bij deze viering. We hebben natuurlijk ier\dereen herdacht die slachtoffer werd van hetzelfde geweld."

"Ik zou willen dat ook jullie, die aan dezelfde zending werken met andere religies, en in het bijzonder met moslims, vooral bij de ontmoetingen van het gebed voor de vrede, die zending aan de Heer kunnen presenteren. Er zijn zeker moeilijkheden, maar we zien momenteel ook veranderingen en we moeten de Heer vragen om deze vooruitgang te zegenen, want we zijn allemaal kinderen van God."

"We zijn allemaal kinderen van God en we moeten vrede realiseren. Dat is het centrale punt van onze zending," besloot mgr. Teissier met het oog op de volgende stappen van dialoog en het gebed voor de vrede.

(beluister de PODCAST)Het bezoek van mgr. Henri Teissier, emeritus aartsbisschop van Algerije, aan de Gemeenschap van Sant'Egidio
Het bezoek van mgr. Henri Teissier, emeritus aartsbisschop van Algerije, aan de Gemeenschap van Sant'Egidio
Het bezoek van mgr. Henri Teissier, emeritus aartsbisschop van Algerije, aan de Gemeenschap van Sant'Egidio
Het bezoek van mgr. Henri Teissier, emeritus aartsbisschop van Algerije, aan de Gemeenschap van Sant'Egidio