news

Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy: apelujemy o legalne drogi wjazdu i pomoc dla młodych ludzi w krajach ich pochodzenia

28 Września 2019

MigrantsWorld Refugee Dayhumanitarian corridor

Udostępnij

Z okazji Światowego Dnia Migranta i Uchodźcy Wspólnota Sant'Egidio dołącza do jego obchodów odbywających się na całym świecie, w tym Mszy Świętej z papieżem Franciszkiem na placu Świętego Piotra 29 września, w której wezmą udział także uchodźcy przybyli korytarzami humanitarnymi.

Mamy nadzieję, że kwestia migracji zostanie oddzielona od emocjonalizmu i propagandy politycznej, będzie natomiast rozwiązana za pomocą środków średnio- i długoterminowych, na korzyść nie tylko migrantów, ale także społeczeństw, które ich przyjmują. Jak pisze papież Franciszek w swoim przesłaniu na ten Światowy Dzień: „Stawką jest więc nie tylko sprawa migrantów, chodzi nie tylko o nich, ale o nas wszystkich, o chwilę obecną i o przyszłość rodziny ludzkiej”.

W obliczu tego globalnego zjawiska należy wspierać legalne drogi dostępu do krajów – takie jak korytarze humanitarne, które pomogły dotrzeć do Europy ponad 2700 osobom (z których ponad 2000 znajduje się we Włoszech) – przeciwdziałając oszustwom handlarzy ludźmi i natychmiast wprowadzając uchodźców na ścieżki integracji i włączenia w społeczeństwo. Należy również zwrócić uwagę na problem, jak skutecznie pomóc młodym ludziom z krajów, z których ma miejsce największa emigracja na Północ świata – aby zapewnić im przyszłość, której tak często im się odmawia.

DOSSIER O KORYTARZACH HUMANITARNYCH