news

"Een nieuw begin is alleen samen mogelijk": De openingsceremony van #FraternityForFuture. Beelden, teksten, de video

6 Oktober 2021 - ROME, ITALIË

Prayer for Peace
Interfaith dialogue#FraternityForFuture

Een regenboog van vrede vanuit het Cloud Convention Center

Deel Op

Een regenboog van vrede vanuit het Cloud Convention Center. Bouwen  aan een nieuwe wereld na de pandemie, daartoe zijn de religieuze leiders, verenigd bij de interreligieuze ontmoeting "Broederschap onder de volkeren is de toekomst van de aarde" geroepen. En dat was de uitnodiging van Marco Impagliazzo, voorzitter van de Gemeenschap van Sant'Egidio, waarbij de oecumenische patriarch van Constantinopel Bartholomeüs I zich aansloot, voor wie Covid-19 "nog duidelijker heeft gemaakt dat we deel uitmaken van één menselijke familie van alle volkeren op aarde.” Politieke en religieuze leiders en de hele mensheid moeten daarom de kans grijpen die dit moment van verandering biedt om “de toekomst te bouwen op een rots en niet op het zand” – benadrukte Justin Welby, Aartsbisschop van Canterbury en primaat van de Anglicaanse Kerk. Tolerantie heeft de toekomst, zei Nahyan bin Mubarak Al Nahyan, de eerste en enige minister van Tolerantie en Coëxistentie in de wereld, in de Verenigde Arabische Emiraten. “We zetten ons in om samen te werken met alle mensen en alle naties - zei hij - om werkelijk respect en compassie te garanderen met de waardigheid van iedere mens en de fundamentele mensenrechten voor allen te beschermen.”

"Het sleutelwoord om te begrijpen hoe we moeten bouwen aan morgen is: samen. Een woord dat niet alleen een uitnodiging is om te delen, maar ook verwijst naar een band met de toekomstige generaties” – herhaalde zijn Italiaanse collega Luciana Lamorgese, minister van Binnenlandse Zaken, die ook herinnerde aan de ervaringen van de humanitaire corridors en de samenwerking met de Gemeenschap van Sant'Egidio.

Aan het einde van de openingsceremonie begroette Marco Impagliazzo de delegaties van de wereldreligies en zei: "Wat we hebben gehoord van de grote wijsheid van de verschillende religieuze tradities, zoals zijne heiligheid Bartholomeüs zei: "een nieuw begin is alleen samen mogelijk " en we zijn het eens met deze woorden, want we hebben allemaal deze nieuwe en droevige globale ervaring beleefd. Maar zoals rabbijn Pinchas ons zei, heeft het ons niet verslagen, de wereld is niet tot een einde gebracht. Er ligt een grote aanwezigheid voor ons, wanneer we erin slagen op een nieuwe manier te denken over de wereld, met nieuwe criteria op nieuwe wegen, wanneer we de wereld gaan zien als een gemeenschap. Een gemeenschap die iedere dag de noodzaak laat zien om samen te zijn, in de eerste plaats bij het lijden van de vele mensen in onze wereld die zijn afgedankt, onzichtbaar, gemarginaliseeerd. Een gemeenschappelijke saamhorigheid die vandaag in al zijn grootsheid en nieuwheid heeft getoond in de grote vreugde om elkaar persoonlijk te ontmoeten."

Ga naar de teksten van de sprekers

Fotogalerij