news

Vandaag begint de maand Ramadan: wij wensen alle moslimvrienden vrede in deze tijd van de pandemie

23 April 2020

Islam
coronavirus

Deel Op

Aan het begin van de maand Ramadan publiceren we de boodschap van mgr. Ambrogio Spreafico, voorzitter van de Italiaanse episcopale commissie voor Oecumene en Dialoog.

“Dierbare broeders en zusters van de moslim gemeenschap, van harte druk ik mijn gelukwensen nabijheid uit in deze maand Ramadan, gewijd aan de islam. In deze moeilijke tijd toont u overgave aan de Almachtige en Barmhartige God in een tijd van vasten en gebed." Aldus begint de boodschap die mgr. Ambrogio Spreafico, voorzitter van de Italiaanse episcopale commissie voor Oecumene en Dialoog, vanavond heeft gestuurd aan de moslims die in ons land wonen, in een tijd van quarantaine en isolement. De heilige maand Ramadan, die eindigt op 23 mei, komt midden in de pandemie van het coronavirus dat ook de religieuze gemeenschappen dwingt om tradities en riten tegen het licht te houden van de maatregelen van sociale afstand zoals ze zijn opgelegd door de regering.

“We vertrouwen toe aan de Allerhoogste en Almachtige God de zieken van deze pandemie en degenen die hen bijstaan, de ouderen die het meest geraakt zijn, de families in moeilijkheden en de armen die het gemis aan noodzakelijke goederen nu nog sterker voelen. Opdat de verplichte Zakaat al Fitr, waaraan jullie gemeenschappen al gewend waren, universeel en dagelijks worden, zoals recentelijk enkele belangrijke vertegenwoordigers van de islam in de wereld hebben verklaard in relatie tot het coronavirus. Vooral wens ik u in deze heilige maand toe dat uw gemeenschappen in ons land altijd laten zien dat zij vrede willen en zich inzetten voor samenleven en tegen elke vorm van geweld en scheiding. Ramadan karim!”.

In zijn boodschap herinnert mgr. Spreafico ook aan het principe van menselijke broederschap dat op een bijzondere wijze alle volgers van de verschillende religies verbindt.  “In een tijd waarin we allemaal beproefd worden door een kwaad dat de wereld teistert met Covid-19 en dat elke grens heeft overschreden - zo zegt de brief -, kunnen de religies, ondanks hun onontkenbare diversiteit, de noodzaak laten zien om de harmonie terug te vinden en het zaad van de vrede dat ons verenigt, wanneer we erkennen dat we allen geschapen zijn door God, allemaal toebehoren aan de enige menselijke familie." Hiermee verwijst hij naar het Document dat getekend werd in Abu Dhabi door Paus Franciscus en de Groot Imam van Al-Azhar, Ahmad Al-Tayyeb waarin herhaald wordt dat "de dialoog de enige mogelijke manier is om in vrede te leven”.