news

Creativiteit, technologie en veel vriendschap: het recept dat mensen met een beperking helpt in tijden van corona

25 Maart 2020

People with disabilitiescoronavirus

Deel Op

Het sluiten van dagbestedingscentra, het stoppen van middagactiviteiten en het verdwijnen van het netwerk aan relaties om in de eigen wijk naar buiten te gaan maken het leven van veel mensen met een beperking dezer dagen bijzonder moeilijk.

Maar de mensen met een beperking van Sant'Egidio zijn hun hart niet verloren en zoeken - samen met hun vrienden - nieuwe manieren om de vriendschap te beleven. Naast telefoongesprekken zijn de videogesprekken en berichten-apps waarbij emoticons gebruikt kunnen worden, waardevolle communicatiemiddelen gebleken om zeer direct te communiceren, ook voor wie niet kan schrijven. Met het sturen en ontvangen van spraakberichten, foto's, video's, tekeningen en liederen, ook van de liturgie, worden de moeilijkheden overwonnen van mensen met een zintuiglijke handicap en raakt iedereen betrokken bij een voortdurende en creatieve vorm van communiceren die de eenzaamheid van de dagen doorbreekt.

Om iedereen in staat te stellen om het beste uit deze moderne middelen te halen, moesten we er familieleden, verzorgenden en buren bij betrekken. Zij waren graag bereid om te helpen. Op deze manier kunnen er kleine videovergaderingen gehouden worden en in veel gevallen is het mogelijk om het gebed van de Gemeenschap en de zondagsliturgie online te volgen. Dat beantwoordt aan een religieuze behoefte. Het gebed gaat verder dan de grenzen van onze eigen zorgen en helpt ons de noden te zien van wie zich dezer dagen in de moeilijkste situatie bevinden: daklozen, eenzame ouderen, gehandicapten in een instelling.

De zorg om iedereen te bereiken strekt zich ook uit tot de woonzorgcentra waar, om de gezondheid van de meest kwetsbare bewoners te beschermen, ook familiebezoek niet meer is toegestaan. In dat geval helpt het netwerk van relaties met diegenen die in deze instellingen werken. Sommigen van hen zijn namelijk bereid om berichten op hun eigen telefoon of op een tablet te ontvangen en deze spraakberichten, foto's en liederen vervolgens - op veilige afstand - aan de bewoners te laten horen en zien. In sommige gevallen was het zelfs mogelijk om, met toestemming van de directie, powerpoints te sturen die binnen de instelling werden geprojecteerd, met foto's van de feesten die we er samen gevierd hebben en met brieven om hen te groeten. Samen gaan we vastbesloten deze weg in elke mogelijke situatie, zodat ook in deze moeilijke tijd niemand vergeten wordt.

Tijdens het #coronavirus willen we niemand in de steek laten. Daarom hebben we uw hulp nodig. U kunt online doneren. Hartelijk dankCreativiteit, technologie en veel vriendschap: het recept dat mensen met een beperking helpt in tijden van corona
Creativiteit, technologie en veel vriendschap: het recept dat mensen met een beperking helpt in tijden van corona
Creativiteit, technologie en veel vriendschap: het recept dat mensen met een beperking helpt in tijden van corona
Creativiteit, technologie en veel vriendschap: het recept dat mensen met een beperking helpt in tijden van corona
Creativiteit, technologie en veel vriendschap: het recept dat mensen met een beperking helpt in tijden van corona