news

Doden in een vrachtwagen in het VK: een onacceptabele tragedie voor Europa. Stop mensenhandelaren door reguliere toegangswegen te openen

23 Oktober 2019 - VERENIGD KONINGKRIJK

Immigration

Europese landen moeten dringend maatregelen nemen om nieuwe onschuldige slachtoffers te voorkomen

Deel Op

De ontdekking van 39 personen, onder wie een adolescent, in Groot Brittannië, omgekomen in een vrachtwagen, leidt tot grote commotie. Ook nu nog niet bekend is welke nationaliteiten de slachtoffers hebben, wijst alles op een nieuwe migratie-tragedie. Dat is onacceptabel voor het Europa van de mensenrechten.

De Gemeenschap van Sant'Egidio lanceert een appel aan de Europese landen en instituties om zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen om een einde te maken aan de droeve aantallen mensen die omkomen op hun reis van hoop, in dit geval over land, waarschijnlijk via de Balkanroute, maar ook over de Middellandse Zee, zoals enkele dagen geleden opnieuw gebeurde voor de kust van Lampedusa.

Enkele maatregelen kunnen en moeten dringend genomen worden. Ten eerste de reguliere toegang om werkredenen, ook gezien de grote vraag naar arbeid in verschillende sectoren van de Europese economie en dienstverlening, om te beginnen in de landen die het meest getroffen worden door demografische achteruitgang. In de tweede plaats moeten de humanitaire corridors geïntensiveerd worden voor wie op de vlucht is voor oorlog, volgens het model waarmee sinds februari 2016 succesvol wordt geëxperimenteerd door Sant'Egidio, de protestantse kerken en de Italiaanse bisschoppenconferentie. Maar ook relocatie binnen Europa moet opnieuw in overweging genomen worden. Tot slot vinden wij een consistente en hernieuwde samenwerking nooodzakelijk met de landen van herkomst van de migratie, om de jongeren daar waar ze leven een toekomst te geven, zodat ze niet in de verleiding komen om hun lot in de handen van mensenhandelaars te leggen.