news

Conferentie in Amsterdam: tekens van vrede in Aleppo, stad geteisterd door de oorlog

9 Maart 2019 - AMSTERDAM, NEDERLAND

Aleppo
EcumenismInterfaith dialogue

Deel Op

Op vrijdag 22 februari bracht mgr. Antoine Audo, de Chaldeeuws-katholieke bisschop van Aleppo in Syrië, een bezoek aan de Gemeenschap van Sant’Egidio in Amsterdam. Mgr. Audo hield een lezing over de situatie van de kerk in Syrië tijdens de oorlog en de hoop op vrede. Na afloop van de lezing nam hij deel aan het gebed voor de vrede van Sant’Egidio, waarin gebeden werd voor alle landen waar oorlog is.

In zijn lezing ging mgr. Audo in op de oorzaken van de oorlog en sprak hij over liefdadigheid en hulp als enige weg naar hoop en meer openheid. Christenen vinden nieuwe moed om moslims gelijkwaardig tegemoet te treden en veel moslims hebben een ander beeld gekregen van de christenen, bijvoorbeeld wanneer zij door christelijke hulporganisaties geholpen werden.

De bisschop wees op de noodzaak steeds weer kansen te creëren voor dialoog en vrede. In de eerste plaats door als christenen samen, in oecumenische dialoog, het goede nieuws te verkondigen: “ook jij bent Gods welbeminde zoon of dochter.” En in de tweede plaats door met moslims te zoeken naar wegen om samen burgers te worden van één land.

Link naar de tekst van de conferentie in het Engels

www.santegidio.nl/wp-content/uploads/2019/02/lecture-mgr-Antoine-Audo-sj-Amsterdam-22-februari-2019-.pdf

Link naar de tekst van de conferentie in het Nederlands

https://www.santegidio.nl/wp-content/uploads/2019/02/Lezing-Audo-20190222.pdf

 Conferentie in Amsterdam: tekens van vrede in Aleppo, stad geteisterd door de oorlog
Conferentie in Amsterdam: tekens van vrede in Aleppo, stad geteisterd door de oorlog
Conferentie in Amsterdam: tekens van vrede in Aleppo, stad geteisterd door de oorlog
Conferentie in Amsterdam: tekens van vrede in Aleppo, stad geteisterd door de oorlog