news

Twee omhelzingen en twee handtekeningen: de reis van paus Franciscus naar Abu Dhabi

5 Februari 2019 - ABU DHABI, VERENIGDE ARABISCHE EMIRATEN

Marco ImpagliazzoInterfaith dialogue
Abu Dhabi 2019

Een commentaar van Marco Impagliazzo

Deel Op

Van het facebook profiel van Marco Impagliazzo, voorzitter van de Gemeenschap van Sant'Egidio

«De reis van paus Franciscus naar Abu Dhabi in de Arabische Emiraten (de eerste keer in de geschiedenis van de Kerk dat een paus het Arabisch schiereiland bezoekt) kan samengevat worden in twee omhelzingen en twee handtekeningen. De omhelzing van vrede met de grootimam van Al Azhar, en daarmee met de soennitische moslimwereld, bekrachtigt een weg van ontmoetingen in de 'geest van Assisi' waarvan ik met de Gemeenschap van Sant'Egidio getuige ben geweest. Het was een omhelzing die leidde tot de eerste van twee handtekeningen, onder een gezamenlijk document tussen de katholieke kerk en de Universiteit van Al-Azhar (de belangrijkste culturele en religieuze plaats van de soennitische islam) over de menselijke broederschap voor vrede in de wereld en het gemeenschappelijk samenleven. De paus en de grootimam verklaren dat ze elkaars broers zijn, met alle positieve implicaties die die naam met zich meebrengt. De leiders van de grote wereldreligies en, in alle bescheidenheid, de Gemeenschap, waren getuige van de omhelzing en de ondertekening. Het is de vervulling van de droom van Johannes Paulus II: religies bidden om vrede en voor elkaar. Niet meer tegen elkaar.

De paus zei in zijn toespraak:
“De religies hebben in deze delicate historische tijden een taak die niet langer kan worden uitgesteld: actief bijdragen aan het demilitariseren van het menselijk hart. De wapenwedloop, de uitbreiding van hun invloedsfeer en agressieve politiek om anderen af te schrikken kunnen nooit leiden tot stabiliteit. Oorlog kan niets anders voortbrengen dan ellende, wapens niets anders dan de dood! De menselijke broederschap verplicht ons als vertegenwoordigers van de wereldreligies om elke vorm van instemming met het woord 'oorlog' uit te bannen. Laten we het woord terugbrengen tot zijn beklagenswaardige wreedheid”.

De tweede handtekening die de paus plaatste, samen met grootimam Al Tayyb en twee soevereine emirs, was op de eerste steen van een nieuwe kerk die wordt toegewijd aan de H. Franciscus. Het is een geschenk van de Emiraten aan de paus en aan de katholieken die er wonen. Voor hen was dit de tweede omhelzing van deze reis. Duizenden en duizenden katholieken, migranten uit Azië en Afrika, zijn op zoek naar een toekomst in het land, ook om hun gezinnen te helpen die vaak in hun land zijn achtergebleven. Ook hier omhelsde de paus een menselijke en existentiële periferie die blij was om het woord en de omhelzing van een vader te kunnen ontvangen. Het Midden-Oosten is niet alleen een gebied van christelijke emigratie, maar ook van immigratie. De droom is dat deze mensen hier behalve gastvrijheid ook een manier vinden om te integreren. Met heel de Gemeenschap van Sant'Egidio ben ik verheugd om getuige te zijn van deze omhelzingen en van deze handtekeningen.»Twee omhelzingen en twee handtekeningen: de reis van paus Franciscus naar Abu Dhabi
Twee omhelzingen en twee handtekeningen: de reis van paus Franciscus naar Abu Dhabi
Twee omhelzingen en twee handtekeningen: de reis van paus Franciscus naar Abu Dhabi
Twee omhelzingen en twee handtekeningen: de reis van paus Franciscus naar Abu Dhabi