news

Het Water van Sant'Egidio #WorldWaterDay

22 Maart 2018

Humanitarian aidWorldWaterDay

Hoe degenen helpen die het meest getroffen worden door gebrek aan water? De oplossing ligt in de natuur, in het bijzonder in de menselijke

Deel Op

Paus Franciscus zegt in de encycliek Laudato Sì: Schoon drinkwater is een kwestie van het hoogste belang, want het is onontbeerlijk voor het menselijk leven.

Water is voor Sant’Egidio van essentieel belang. Er is een ernstige noodsituatie die vooral de meest arme delen van de wereld raakt. Sant'Egidio biedt sinds jaren effectieve initiatieven die om degenen die het meest door deze plaag worden getroffen, te helpen. Onze wereld heeft een grote sociale schuld aan de armen die geen toegang hebben tot drinkwater, want dat betekent dat aan hen het recht op leven wordt ontzegd dat is geworteld in hun onvervreemdbare waardigheid.

Het gebrek aan openbare toegang tot water raakt in het bijzonder Afrika, waar grote delen van de bevolking geen toegang hebben tot veilig drinkwater of droogtes ondervinden die de productie van voedsel moeilijk maken. De initiatieven van de Gemeenschap concentreren zich dan ook grotendeels op het Afrikaanse continent:

- Watervoorzieningen en steun voor volkeren die door het opdrogen van waterbronnen ook geen bronnen voor voedsel hebben en lijden aan het gebrek aan water.
Het verhaal van Kenia
 

- Initiatieven om de omstandigheden te verbeteren in de Afrikaanse gevangenissen, die tot de meest precaire van de wereld behoren. Deze instellingen zijn bijna altijd verstoken van de dagelijkse levering van water. Dat leidt tot een zeer slechte situatie door de herhaalde droogtes, waarin de gedetineerden in extreem precaire hygiënische omstandigheden leven.
Het verhaal van Nigeria
 

- Voorlichting over Voeding. De strijd tegen ondervoeding bij kinderen, veroorzaakt ook door het gebrek aan drinkwater, wordt ook gevoerd door het beheer van speciale voedingscentra die zijn gerealiseerd op verschillende plekken die in het bijzonder door dit probleem zijn getroffen.
De droom van DREAM

UIT HET ARCHIEF 

 Het Water van Sant'Egidio #WorldWaterDay
Het Water van Sant'Egidio #WorldWaterDay
Het Water van Sant'Egidio #WorldWaterDay
Het Water van Sant'Egidio #WorldWaterDay