news

Kardinaal Nycz in Warschau: “Laten we vluchtelingen ontvangen om Jezus te ontvangen”

16 Januari- 2018 - WARSCHAU, POLEN

PolandWorld Refugee Day

Woorden van de aartsbisschop tijdens de liturgie van de Gemeenschap ter gelegenheid van de Werelddag van de Migranten

Deel Op

Op de Werelddag van Migranten ging kardinaal Kazimierz Nycz voor in de liturgie van de Gemeenschap in de kerk van Sint-Theresia van het Kind Jezus, waar onlangs de 'Kledingkast van de Vrienden' in gebruik werd genomen, een distributiecentrum van kleding en voedsel voor daklozen.

"Migratie is een oud en complex fenomeen dat recentelijk een globaal karakter heeft gekregen vanwege het onrechtvaardig gebruik van rijkdommen, de ongelijke verdeling van de bevolking over de continenten en de exploitatie van sommigen door anderen,” merkte de kardinaal op. “Voor ons is migratie een uitdaging die ons toelaat om Jezus in ons midden te ontvangen, zoals paus Franciscus het ons vraagt sinds het allereerste begin van zijn pontificaat en zoals hij ons in zijn boodschap voor de Dag van Migranten uitnodigt om Christus te ontmoeten in de migranten".

Refererend aan het werk van Sant’Egidio voor de opvang en integratie van migranten, merkte de aartsbisschop van Warschau op: “Sommige vluchtelingen hebben niet alleen hulp nodig maar ze hebben het ook nodig om in Europa te worden verwelkomd, want in het land waar zij naartoe gevlucht zijn, kunnen zij niet de nodige zorg ontvangen. Daarom zijn de humanitaire corridors geopend in Italië, Frankrijk en België.” Kijkend naar de parochianen van de kerk van Sint-Theresia, concludeerde
kardinaal Nycz: “Sant’Egidio is een gemeenschap die bidt voor vluchtelingen, en dit doet ze niet alleen vandaag. Ze bidt het hele jaar door voor de vluchtelingen, voor migranten en ze werkt hard, ook hier in Warschau, voor de daklozen. In deze parochie is Sant’Egidio op een bijzondere manier aanwezig, met gebed en dienst voor de armen. Jullie kunnen dus allemaal deelnemen aan iets groots en belangrijks".