news

Kardynał Nycz: Przyjmijmy uchodźców, żeby przyjąć Chrystusa

16 Styczeń 2018 - WARSZAWA, POLSKA

PolandWorld Refugee Day

Słowa arcybiskupa Warszawy wypowiedziane w czasie liturgii Wspólnoty w Dzień Migranta

Udostępnij

W 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy kardynał Kazimierz Nycz przewodniczył liturgii Wspólnoty Sant’Egidio w kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus, gdzie kilka miesięcy temu została otwarta Szafa Przyjaciół, magazyn ubrań i żywności dla osób bezdomnych i ubogich. „Wiemy jak stary jest to problem, ważny i trudny. Trudny, bo coraz bardziej staje się problemem globalnym.

Wynika to z nierównego podziału dóbr, którymi świat dysponuje, nierównego podziału mieszkańców, gdzie niektóre regiony są przeludnione. Ten problem się ciągle rozwija, więc będzie dla nas zawsze wyzwaniem” – zauważył kardynał mówiąc o problemie migracji. „Papież Franciszek każdemu z nas przypomina, także w tegorocznym orędziu na Dzień Migranta i Uchodźcy, że spotkanie z migrantem, spotkanie z uchodźcą jest dla każdego chrześcijanina okazją do spotkania z Chrystusem”. Przywołując pracę Sant’Egidio na rzecz przyjęcia i integracji uchodźców, arcybiskup Warszawy zauważył, że „są tacy uchodźcy, którzy potrzebują radykalnej pomocy m.in. medycznej, której nie mogli uzyskać w swoim kraju z powodu wojny.

Dla nich stworzone są korytarze humanitarne we Włoszech i Francji, aby nie zabrakło serca chrześcijańskiego i pomocy” - podkreślił.
Zwracając się do parafian kościoła św. Teresy, kardynał Nycz na rozpoczęcie liturgii powiedział: Wspólnota Sant’Egidio to „wspólnota, która nie tylko dzisiaj się modli, modli się cały czas w intencji uchodźców, migrantów, ale także zajmuje się w Warszawie bezdomnymi. Tutaj znaleźli wsparcie, tutaj mają swoją modlitewną obecność w tej świątyni waszej. (...) Uczestniczycie w czymś naprawdę ważnym i wielkim".