news

Conferentie van Sant'Egidio in Amsterdam op de Dag van Migranten: het voorstel voor een humanitaire corridor in Nederland

30 September 2021 - AMSTERDAM, NEDERLAND

MIGRANTS
humanitarian corridor

Deel Op

Op de Werelddag voor Migranten en Vluchtelingen vond in de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam een bijzondere conferentie plaats.

Na een inleiding door de bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. Jan Hendriks, vertelden vrijwilligers van vier organisaties samen met vluchtelingen hoe zij de woorden verwelkomen, beschermen, promoten en integreren in de praktijk brengen. Woorden die paus Franciscus heeft voorgesteld in de omgang met migranten en vluchtelingen.

De bisschop stelde in zijn inleiding vast dat hij geen beter voorbeeld kent van verwelkoming van vluchtelingen dan de humanitaire corridors van de Gemeenschap van Sant’Egidio. In een interview dat de volgende dag verscheen in het landelijke dagblad Trouw voegde hij eraan toe: “Zo zijn al duizenden kwetsbare vluchtelingen overgebracht naar landen als Italië, Frankrijk en België. Waarom gaan we dat in Nederland ook niet doen?” Ook riep de bisschop christelijke politici op tot een ruimhartig beleid tegenover vluchtelingen.

 Conferentie van Sant'Egidio in Amsterdam op de Dag van Migranten: het voorstel voor een humanitaire corridor in Nederland
Conferentie van Sant'Egidio in Amsterdam op de Dag van Migranten: het voorstel voor een humanitaire corridor in Nederland