news

Het vredesproces in Zuid-Soedan wordt hervat met besprekingen bij Sant'Egidio: de inzet voor dialoog tussen partijen en een nieuw staakt-het-vuren

14 Oktober 2020 - ROME, ITALIË

Peace
South Sudan

Video van de persconferentie

Deel Op

Vanochtend werd in de Sala della Pace van Sant'Egidio een persconferentie gehouden over de resultaten van de besprekingen die de afgelopen dagen in Rome plaatsvonden tussen delegaties van de regering van Zuid-Soedan en de oppositie met als doel de vrede in het land te bevorderen.

(ANSA 14 oktober): Een nieuwe inspanning van de twee strijdende partijen in Zuid-Soedan om de wapens te laten zwijgen in een hernieuwde hoop op vrede. Bemiddelaar van de ontmoeting in Rome is de Gemeenschap van Sant'Egidio, die ook de volgende bijeenkomsten op militair en politieke vlak zal organiseren, beide in de Italiaanse hoofdstad, respectievelijk van 9 tot en met 12 november en op de 30e van diezelfde maand in het hoofdzetel van de Gemeenschap.
De eerste bijeenkomst, waarin een ontmoeting voorzien is tussen de militaire bevelhebbers, biedt de oppositie de garantie dat ze deelnemen aan het toezicht op het staakt-het-vuren. De tweede bijeenkomst zou moeten leiden tot een politieke beginselverklaring. Belangrijke thema's om tot overeenstemming te komen zijn het federalisme, de grondwed, de veiligheid, grondverdeling en verzoening.
Tijdens de persconferentie die vandaag werd gehouden in de Romeinse zetel van de Gemeenschap van Sant'Egidio werd secretaris-generaal Paolo Impagliazzo vergezeld door Benjamin Barnaba, afgevaardigde van de regering van Zuid-Soedan, en door generaal Thomas Cirillo Swaka, leider van de oppositiebeweging van Zuid-Soedan (Ssoma), een coalitie van strijdkrachten die zich niet hebben aangesloten bij de vredesakkoorden van Addis Abeba in 2018.
"Vandaag bleek het mogelijk om vertrouwen tussen de partijen te herstellen, na de pauze als gevolg van de pandemie die helaas een hervatting van de gevechten betekende," aldus Impagliazzo, die verwees naar de onderhandelingen voor een staakt-het-vuren in januari en februari van dit jaar. Impagliazzo bedankte verder de internationale waarnemers die bij de ontmoeting aanwezig waren.
De vertegenwoordiger van de regering van Zuid-Soedan bracht de woorden van paus Franciscus in herinnering, die de strijdende partijen in het land uitnodigde om om zich te concentreren "op wat verenigt en niet op wat verdeelt." Barnaba drukte verder zijn "diepe dankbaarheid jegens de Gemeeenschap van Sant'Egidio, die de ontmoeting mogelijk maakte" uit en benadrukte "het belang van stabiliteit en vrede om een oplossing te vinden voor het lijden van de bevolking" en gaf aan dat "de dialoog" de "enige weg" is.
Op zijn beurt verzekerde de generaal namens SSOMA dat de oppositiekrachten "zich inzetten voor een dialoog met de regering om een oplossing te vinden voor het conflict in de regio's." "Tijdens de onderhandelingen hebben vruchtbare discussies plaatsgehad," voegde hij toe, en bedankte alle partners voor vrede.
(ANSA).

VIDEO [Italiaans en Engels]Het vredesproces in Zuid-Soedan wordt hervat met besprekingen bij Sant'Egidio: de inzet voor dialoog tussen partijen en een nieuw staakt-het-vuren
Het vredesproces in Zuid-Soedan wordt hervat met besprekingen bij Sant'Egidio: de inzet voor dialoog tussen partijen en een nieuw staakt-het-vuren
Het vredesproces in Zuid-Soedan wordt hervat met besprekingen bij Sant'Egidio: de inzet voor dialoog tussen partijen en een nieuw staakt-het-vuren