news

Een oproep voor Lesbos: niets kan hetzelfde blijven, Europa moet handelen. Onmiddellijke plannen voor opvang en herhuisvesting nodig om een schandvlek in onze geschiedenis te voorkomen

14 September 2020 - LESBOS PREFECTURE, GRIEKENLAND

MIGRANTSLesbos
Humanitarian emergencies

Deel Op

Sant'Egidio, Jesuit Refugee Service en de zusters Scalabrijnen roepen op tot het respecteren van mensenrechten bij het opvangen van vluchtelingen en tot een spoedige herhuisvesting in de landen van de EU.

Gisteren heeft paus Franciscus bij het Angelus krachtig herhaald: mensen die asiel vragen moeten verzekerd zijn van een "menselijke en waardige ontvangst." Ter ondersteuning van de boodschap van de paus doen de Gemeenschap van Sant'Egidio, de Jesuit Refugee Service en de Zusters Missionaressen van de heilige Carolus Borromeus (Scalabrijnen) een oproep: na de brand die het kamp heeft verwoest en enorme problemen heeft veroorzaakt aan hen die al in een hel leefden, kan niets hetzelfde blijven. De Europese Unie moet in samenwerking met de Griekse overheid direct tussenbeide komen en een aantal mensen verwelkomen en integreren. En daar is ze ook toe in staat. De komende uren zijn extreem belangrijk in het nemen van onmiddellijke beslissingen om de meest kwetsbaren te redden, te beginnen bij de zieken, vrouwen en kinderen. Alleen via de weg van de dialoog en vreedzame betrekkingen kan er een oplossing komen die in ieders belang is. Afwachten, of erger nog, niets doen tot de gezinnen die al maanden of soms jaren op het eiland verblijven opnieuw in permanente onzekerheid zitten, zou een zware schuld laden op het continent dat symbool staat voor het respecteren van de mensenrechten. Het zou een schande zijn in de geschiedenis van Europa.De drie organisaties die deze oproep doen - en die al sinds lang de vluchtelingen op Lesbos en in heel Griekenland nabij zijn op verschillende manieren - vragen in het bijzonder:
- de evacués van de brand in Moria zo snel mogelijk onder te brengen in kleinschalige en goed uitgeruste voorzieningen;.
- vrije toegang voor humanitaire organisaties om de migranten te helpen bij hun meest directe levensbehoeften, in het bijzonder voor zieken, vrouwen en kinderen, ouderen;
- tegelijkertijd op het niveau van de Europese Unie of afzonderlijke landen die zich aanbieden te besluiten tot de noodzakelijke relocatie van niet alleen alleenstaande minderjarigen maar ook van de gezinnen en kwetsbare individuen die zich op het eiland bevinden;
- het opvangmodel voor nieuwkomers op Lesbos vanuit Turkije te veranderen, en daarbij te voorzien in transit opvangcentra die de menselijke waardigheid respecteren en toezien op het recht van iedere vluchteling, uit welk land ook, om asiel te vragen.
 
De drie organisaties die deze oproep verspreiden, wijzen verder op de ervaring die sinds februari 2016 is opgedaan met de humanitaire corridors, ook op Lesbos zelf toen paus Franciscus op 16 april 2016 drie families met zich meebracht in zijn vliegtuig, en uiteindelijk 67 vluchtelingen overgebracht werden met behulp van de Apostolisch Aalmoezenier en de Gemeenschap van Sant'Egidio. Dat is een weg die moet worden voortgezet om meer vluchtelingen op te vangen in een netwerk van vele organisaties, parochies en gewone burgers die zich genereus hebben aangeboden om mensen te verwelkomen. "De ervaringen die we al hebben opgedaan in verschillende landen," zo schrijven de kardinalen Krajewski, Hollerich en Czerny in hun brief van 28 januari jl. aan de Euopese bisschoppen, "laten zien dat er meer kansen liggen om deze mensen goed te ontvangen dan we hadden durven hopen." We hopen dan ook dat de Europese bisschoppenconferenties hun regeringen zullen aansporen om nieuwe vormen van opvang en integratie te ontwikkelen. Dat is niet alleen goed voor de migranten, maar in termen van waarden en toekomst ook zeker voor alle Europese burgers.