news

De opening van douches en een wasserij voor de daklozen in Havana bij de vijftigste verjaardag van Sant'Egidio

6 Februari 2019 - HAVANNA, CUBA

Homeless

Deel Op

Eind januari bracht mgr. Vincenzo Paglia een bezoek aan de Gemeenschap van Sant'Egidio in Havana. Na een ontmoeting met de Gemeenschap ging de aartbisschop voor in de viering in de kerk van Onze Lieve Vrouw van Montserrat, waarmee een einde kwam aan de festiviteiten voor de vijftigste verjaardag van Sant'Egidio.
Mgr. Paglia stond stil bij de betekenis van Kerstmis in de stad en in de periferieën, en zei: "Het kerstmaal is een beeld van het Koninkrijk van God, een hedendaagse kribbe”.
Vervolgens opende mgr. Paglia samen met de Duitse ambassadeur en vele vrienden de douches en wasserij voor daklozen in het hoofdkwartier van de Gemeenschap. "Jezus was altijd op straat, net als jullie, en hij vergezelt jullie altijd," sprak hij tot de aanwezigen, onder wie velen die leven in uiterst precaire omstandigheden en die vanaf nu een gastvrije plek zullen vinden waar ze zich kunnen wassen.

Fotogalerij >>