news

Wereld Lepra Dag in Nacopa, Mozambique, waar lepra nog niet is uitgeroeid

27 Januari 2019 - NAMPULA, MOZAMBIQUE

Leprosy

Deel Op

Op zondag 27 januari was het Wereld Lepra Dag, een dag die in 1954 werd ingesteld door Raoul Follereau, een Franse auteur en journalist die streed tegen lepra in de wereld.

In Mozambique werd lepra in 2010 uitgeroeid verklaard (dat wil zeggen dat de ziekte minder dan een op de 10.000 inwoners treft). Helaas zijn er in 2017 volgens cijfers van het Ministerie van Gezondheidszorg zo'n 2.000 nieuwe gevallen van lepra geregistreerd, 25% meer dan in 2016. Een verontrustende toename die bevestigd wordt door onze vrijwilligers die deze toename in het veld hebben gezien op de plaatsen waar ze hun diensten verrichten.

Om die reden is Sant'Egidio in de afgelopen maanden begonnen met een hulpproject voor leprapatiënten door het verstrekken van eerste levensbehoeften: bedden, matrassen, maaltijden, tanks van 100 liter om thuis water in te bewaren, muskietennetten en lampen op zonne-energie.

De activiteiten van de Gemeenschap concentreren zich in de provincie Nampula, met name in de voormalige leprakolonie Nacopa. Tegenwoordig is dat een 'open dorp', mede dankzij de tussenkomst van Sant'Egidio, toen in 2013 na een overstroming de huizen van de zieken werden herbouwd, zodat het hele gebied herontwikkelde en ook de rest van de lokale bevolking besloot om nieuwe huizen te bouwen. Bij die gelegenheid werd een waterput geopend die beschikbaar is voor iedereen.

.Wereld Lepra Dag in Nacopa, Mozambique, waar lepra nog niet is uitgeroeid
Wereld Lepra Dag in Nacopa, Mozambique, waar lepra nog niet is uitgeroeid
Wereld Lepra Dag in Nacopa, Mozambique, waar lepra nog niet is uitgeroeid
Wereld Lepra Dag in Nacopa, Mozambique, waar lepra nog niet is uitgeroeid