news

'De schreeuw om vrede' - Internationale ontmoeting van dialoog en gebed voor de vrede in de geest van Assisi van 23 tot 25 oktober in Rome

9 September 2022

Prayer for Peace

Deel Op

Dit jaar zal de internationale ontmoeting van gebeden voor de vrede van de wereldgodsdiensten in de geest van Assisi, getiteld 'De schreeuw om vrede: godsdiensten en culturen in dialoog', plaatsvinden in Rome van zondag 23 tot en met dinsdag 25 oktober.

De bijeenkomst brengt de verlangens naar vrede van volkeren en culturen bij elkaar, in een tijd die wordt gekenmerkt door de tragische terugkeer van de oorlog in Europa, die zoveel slachtoffers maakt en zoveel verwoesting aanricht. Er is een krachtige boodschap nodig van hoop en vertrouwen in de toekomst. De wereld heeft dringend behoefte aan een structuur van dialoog die de vrede beschermt en bevestigt, altijd en in elke context.
Vandaag de dag lijkt de 'geest van Assisi', een geest van dialoog en vriendschap die in staat is religieuze leiders, politici en gewone mensen te betrekken bij het bouwen aan vrede op elke breedtegraad, steeds noodzakelijker.

Religieuze leiders en vertegenwoordigers van volkeren en culturen uit alle delen van de wereld spreken hierover tijdens de driedaagse conferentie die wordt gehouden in het Congrescentrum La Nuvola en zal worden afgesloten met het Gebed voor de Vrede in het Colosseum.

In de komende dagen zult u op deze site gedetailleerde informatie kunnen vinden over het verloop van de bijeenkomst en hoe u eraan kunt deelnemen.

PROGRAMMA

Zondag, 23 oktober 2022
Congrescentrum "La Nuvola"

16:00 - Welkom en registratie
17.00 uur - OPENINGSBIJEENKOMST

Maandag 24 oktober 2022
Congrescentrum "La Nuvola"

9:30 uur - Receptie en registratie
10:00 - 12:30 - FORUM: 4 parallelle thematische sessies
16:30 - 19:00 - FORUM: 4 parallelle themasessies

Dinsdag 25 oktober 2022
Congrescentrum "La Nuvola

9:30 uur - Receptie en registratie
10:00 - 12:30 - FORUM: 4 parallelle thematische sessies

16:30 - 18:00 - COLOSSEUM GEBED EN ONTMOETING VOOR VREDE