news

De schoonheid van de ouderdom

11 Juni- 2018 - AMSTERDAM, NEDERLAND

ELDERLY

Deel Op

In de Mozes en Aäronkerk in Amsterdam hield de Gemeenschap van Sant'Egidio vandaag een conferentie met de titel 'De schoonheid van de ouderdom'. Als sprekers traden op: auteur Vonne van der Meer, journalist Gerbert van Loenen, documentairemaker Anne Christine Girardot en Katrien van de Weghe van Sant'Egidio. De conferentie begon met een lunch, waarin de gasten de vriendschap van Sant'Egidio met de ouderen konden ervaren.
 
In een tijd waarin ouderen steeds vaker de vraag krijgen: 'hoe lang wil je ons nog tot last zijn?', bracht Sant'Egidio in beeld hoe mooi ouderen juist in hun kwetsbaarheid zijn. 150 ouderen (de oudste deelnemer was 94), professionals en vrijwilligers, afkomstig uit kerkelijke en niet-kerkelijke kringen, gingen open met elkaar in gesprek.
 
Vonne van der Meer droeg fragmenten over ouderdom voor uit haar eigen werk. Ook belichtte ze hoe de vele krantenkoppen over wat ouderen de samenleving kosten, ouderen het gevoel kunnen geven dat ze ongewenst zijn. Gerbert van Loenen sprak kritisch over de fixatie op geluk in onze samenleving, waardoor het leven van degene die kwetsbaar is en steeds minder kan, niet meer van waarde lijkt. Hij pleitte voor een samenleving waarin ruimte is voor mensen die aftakelen.

Met fragmenten uit haar documentaire 'Tijd om te sterven', toonde Anne Christine Girardot dat juist in de broze kwetsbaarheid van iemand voor wie het einde van het leven nadert, iemand helemaal mens is en ons toestaat om helemaal mens te zijn door hem bij te staan. Katrien Vande Weghe vertelde over de vriendschap met de ouderen van Sant'Egidio. Ze benadrukte dat onze gehaaste tijd ouderen nodig heeft. We moeten ons daarom afvragen hoe we ouderen een plaats en een taak in de samenleving kunnen geven.