STOŁÓWKI I CENTRA PRZYJĘĆ

Jednym z najbardziej dramatycznych problemów ubóstwa jest problem wyżywienia, który paradoksalnie dotyczy także wielkich europejskich miast: coraz łatwiej zobaczyć osoby grzebiące w  koszach na śmieci w poszukiwaniu jedzenia.  

Nakarmienie człowieka to prastara wartość rozpowszechniona we wszystkich kulturach, bo odwołuje się do wartości życia. Skandal głodu człowieka pozostaje sytuacją decydującą dla chrześcijańskiego sumienia począwszy od Ewangelicznej przypowieści o bogaczu, który wspaniale ucztował, gdy ubogi Łazarz leżał u jego drzwi. Wartość nakarmienia człowieka jest podobnie zakorzeniona w kulturach judaizmu i islamu i wiąże się z gościnnością.

Jednak człowiek głodny staje się wyrzutem dla każdego sumienia, wierzących i niewierzących: nie można odesłać na inny dzień kogoś, kto ma potrzeby na wagę życia, on nie może czekać. Oto serce kultury solidarności.

Z tej świadomości narodziła się pierwsza stołówka w Rzymie. Z czasem otwartych zostało wiele następnych w różnych miastach nie tylko w Europie, ale także w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej, służących bezdomnym, dzieciom ulicy, ubogim starcom, chorym, więźniom.
Gościom w stołówkach w domowej i gościnnej atmosferze podawany jest gorący, obfity posiłek. Ten, kto przyjdzie zjeść, nie potrzebuje jedynie zaspokojenia fizycznej potrzeby głodu, lecz także spotkania się z sympatią, szacunkiem i doświadczenia ludzkiego ciepła, które często mu odebrano.

Szacunek dla godności i osoby każdego gościa wyraża się poprzez troskę o otoczenie i uprzejme zachowanie wolontariuszy, którzy podają do stołu. Szczególną uwagę poświęca się daniom, zdając sobie sprawę z przyzwyczajeń żywieniowych gości, w szacunku dla ich tradycji religijnych. Na przykład ze względu na obecność muzułmanów nigdy nie jest podawana wieprzowina i nie pije się wina.

Za tę służbę odpowiedzialni są wolontariusze, którzy oferują swój wolny czas, aby pomóc, także w innych inicjatywach, osobom w potrzebie.

Punkty przyjęć
Na punkty przyjęć Wspólnoty składa się kompleks inicjatyw stworzonych, aby wyjść naprzeciw potrzebom osób znajdujących się w trudnej sytuacji.

Informacje i porady 
W punktach przyjęć Wspólnoty zapewniona jest pomoc i wsparcie, by odnaleźć się w sieci usług publicznych i prywatnych.

Dystrybucja produktów żywnościowych
Problem niedoborów żywnościowych nie dotyczy tylko osób bezdomnych. W wielkich miastach jest bardzo wiele osób, które ze względu na skąpe lub nieistniejące dochody żyją w warunkach deprywacji i rzeczywistego niedożywienia. Dlatego w punktach przyjęć produkty żywnościowe i artykuły pierwszej potrzeby są rozdawane nie tylko osobom bezdomny, ale także rodzinom z dziećmi, osobom w podeszłym wieku, chorym.

Dystrybucja odzieży
Osoby bezdomne potrzebują różnego typu interwencji, które pomogą im lepiej żyć. Niektóre codzienne czynności są dla nich bardzo trudne: na przykład wielkim problemem staje się dbanie o własną odzież. Biorąc to pod uwagę, w punktach przyjęć rozdawane są ubrania, czysta bielizna, buty.

Prysznice, pralnia, fryzjer
Dla bezdomnego umycie się staje się problemem trudnym do rozwiązania. Dlatego w punktach przyjęć są często do dyspozycji automatyczna pralnia i prysznice. Ten, kto przyjdzie się umyć, otrzymuje także zmianę kompletu odzieży i może wyprać i wyprasować własne ubrania. Dostępny jest także fryzjer.

Ambulatoria medyczne
Tam, gdzie jest to możliwe, w punktach przyjęć otwarte są również ambulatoria medyczne i oprócz wizyty lekarskiej można także nieodpłatnie otrzymać konieczne leki.

Rejestracja w urzędzie stanu cywilnego

Osoby bezdomne często tracą możliwość korzystania z usług publicznych, ponieważ ze względu na brak miejsca zamieszkania nie mają zameldowania i nie posiadają dokumentów. Taka sytuacja „urzędowego nieistnienia” determinuje całkowitą utratę praw obywatelskich, również w przypadku osób, które od lat żyją w naszych miastach. Wspólnota Sant'Egidio zabiega w miejskich urzędach administracyjnych o zagwarantowanie osobom, które straciły mieszkania, prawa do otrzymania dowodu osobistego i korzystania z usług publicznych, do czego w niektórych krajach konieczne jest zameldowanie.

Adres pocztowy

Ten, kto nie posiada mieszkania, nie ma również możliwości otrzymywania korespondencji. Gdy człowiek nie ma domu i jest daleko od rodziny, otrzymywanie poczty jest jedynym sposobem utrzymania kontaktów z bliskimi osobami. Dlatego w wielu krajach w punktach przyjęć Wspólnoty osoby bezdomne i nieposiadające adresu mogą również otrzymywać pocztę.

Domy gościnne
Widząc trudności wielu osób poszukujących miejsca do życia, Wspólnota Sant’Egidio, obok ogromnego zaangażowania we wspieranie utrzymania własnego mieszkania przez osoby samotne, będące w zaawansowanym wieku czy dotknięte chorobą, stworzyła dla osób żyjących na ulicy
sieć gościnności składającą się z różnego typu rozwiązań problemów mieszkaniowych (domy rodzinne, mieszkania chronione, noclegownie). Nie są to punkty, w których można jedynie spędzić noc, lecz miejsca rodzinne, prawdziwe domy, w których można od nowa zacząć życie w mieście, a nie na jego peryferiach, jak to się często dzieje ze strukturami tworzonymi dla ubogich. Są to nowe modele kohabitacji, które mają być także propozycją nowego sposobu współdzielenia życia i odpowiadania na powszechną potrzebę posiadania środowiska rodzinnego.