SZKOŁY POKOJU W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ

School of PeaceLatin America

Udostępnij

 

Ostatnie kilka lat wyraźnie pokazało, że bardzo niestabilna gospodarka Ameryki Łacińskiej, źródło poważnych kryzysów społecznych, pozostawiła dużą część populacji i ogromne obszary kontynentu w warunkach poważnego zacofania społeczno-gospodarczego. W tym kontekście osoby małoletnie stanowią najbardziej zagrożoną grupę ludności. Przypadki turystyki seksualnej oraz wykorzystywania i przemocy wobec nieletnich odnotowane w prasie, podkreśliły potrzebę większej ochrony dzieci. Co więcej, to właśnie najbiedniejsze z nich (sieroty i dzieci pozbawione odpowiedniego wsparcia finansowego lub rodzinnego) są szczególnie narażone na te niebezpieczeństwa i łatwo stają się ofiarami najbardziej bezlitosnego handlu (takiego jak prostytucja dziecięca, niewolnictwo, handel narządami).

 

W krajach takich jak Salwador, Argentyna, Boliwia, Gwatemala, Meksyk i wiele innych, nasze „escuelitas” zapraszają dzieci i młodych, którzy potrzebują wsparcia i pomocy. Obecność Szkół Pokoju przeciwstawia się nie tylko bardzo wysokiemu wskaźnikowi przerwania edukacji i łatwemu wykluczeniu najuboższych, ale jest prawdziwą obroną życia dzieci i młodzieży, jeszcze jedną szansą na powstrzymanie pracy najmłodszych i zapewnienie im przyszłości.