news

24 stycznia obchodzona jest niedziela Słowa Bożego: „Słuchanie Pisma Świętego, aby czynić miłosierdzie”

22 Styczeń 2021

BibleLiturgy

Udostępnij

W niedzielę, 24 stycznia Kościół obchodzi niedzielę Słowa Bożego, ustanowioną przez Papieża Franciszka w liście Aperuit illis (opublikowanym 30 września 2019 r. z okazji 1600. rocznicy śmierci św. Hieronima, świętego uczonego i tłumacza Pisma Świętego): „Biblia jest Księgą Ludu Pana, który w słuchaniu Jego głosu przechodzi od rozproszenia i podziału do jedności. Słowo Boga jednoczy wiernych i sprawia, że stają się jednym ludem”.

 

Aby czynić miłosierdzie

Aperuit Illis kontynuuje: „Słuchanie Pisma Świętego, aby czynić miłosierdzie: to jest wielkie wyzwanie, przed którym stoi nasze życie. Słowo Boże jest w stanie otworzyć nam oczy, otwierając jednocześnie drogę dzielenia się i solidarności, abyśmy mogli wydostać się z indywidualizmu, który zabiera nam oddech i prowadzi do bezpłodności”. Słowo Boże nieustannie przypomina miłosierną miłość Ojca, który wzywa swoje dzieci do życia w miłości. Życie Jezusa jest pełnym i doskonałym wyrazem tej Boskiej miłości, która nie zatrzymuje nic dla siebie, ale ofiarowuje się każdemu bez zastrzeżeń. W przypowieści o ubogim Łazarzu znajdujemy cenną wskazówkę. Kiedy Łazarz i bogacz umierają, ten ostatni, widząc biednego człowieka na łonie Abrahama, prosi, aby został wysłany do swoich braci i upomniał ich, by żyli miłością bliźniego i uniknęli cierpienia tych samych mąk. Odpowiedź Abrahama jest ostra: „Mają Mojżesza i Proroków, niechże ich słuchają!” (Łk 16, 29). Czytaj dalej.

 

Perspektywa ekumeniczna

Datą wybraną na celebrację, rozważanie i rozpowszechnianie Słowa Bożego jest Trzecia Niedziela okresu zwykłego. Nie jest to zwykły zbieg okoliczności: dzieje się to w okresie, kiedy lud katolicki jest wezwany do zacieśniania więzi z Żydami i modlitwy o jedność chrześcijan.

 

Owoc soboru

Sobór watykański II w konstytucji dogmatycznej Dei Verbum przypomina: „Kościół miał zawsze we czci Pisma Boże, podobnie jak samo Ciało Pańskie, skoro zwłaszcza w Liturgii św. nie przestaje brać i podawać wiernym chleb żywota tak ze stołu słowa Bożego, jak i Ciała Chrystusowego...”.

„To niemała decyzja - pisał Andrea Riccardi - akt, który poświęca całą niedzielę na celebrację Słowa Bożego. W pewnym sensie jest to coś podobnego do Bożego Ciała, uroczystości tak głęboko zakorzenionej w ludzkich uczuciach, ustanowionej w 1264 roku przez Urbana IV dla zwiększenia nabożeństwa do Eucharystii ”.