news

Nowa Zelandia, dramatyczny atak na miejsca kultu. Apel o zatrzymanie propagandy nienawiści, która prowadzi do ślepej i rasistowskiej przemocy

15 Marsz 2019 - NOWA ZELANDIA

Racismviolence

Udostępnij

 

 

 

Wspólnota Sant’Egidio składa najszczersze kondolencje rodzinom poszkodowanym przez straszliwy atak, który miał miejsce w Nowej Zelandii w dwóch meczetach miasta Christchurch. Oprócz tragicznego bilansu ofiar i potępienia, jakie każdy obywatel może i musi wyrazić, należy podkreślić, że atak na miejsca kultu, przestrzenie bezinteresownej modlitwy, stanowi także obrazę dla wierzących – niezależnie od religii, którą wyznają.

Sant’Egidio wyraża swoją solidarność ze społecznością muzułmańską Nowej Zelandii, niesprawiedliwie dotkniętą tym atakiem, w kraju, który zawsze był bogaty w różnorodność religijną, kulturową i etniczną.

Apelujemy o zaprzestanie na Zachodzie propagandy nienawiści, która już od jakiegoś czasu zaczęła przechodzić od Internetu i słów do czynów, potęgując wzrost przemocy i rasizmu, przyjmując niedopuszczalne symbole i przykłady, którym towarzyszą wypaczone interpretacje historyczne.

Konieczne jest natomiast zasiewanie słów pokoju, ułatwianie okazji do spotkania i dialogu, promowanie na wszystkich szczeblach polityki prowadzącej do skutecznej integracji. Jest to jedyne realne rozwiązanie w społeczeństwach, które stały się pluralistyczne i nigdy nie będą w stanie rozwiązać swoich problemów poprzez wznoszenie murów, lecz tylko z ufnością patrząc w przyszłość, którą należy budować razem, co jest już widoczne w wielu przejawach w Europie i innych miejscach na świecie.

 Nowa Zelandia, dramatyczny atak na miejsca kultu. Apel o zatrzymanie propagandy nienawiści, która prowadzi do ślepej i rasistowskiej przemocy
Nowa Zelandia, dramatyczny atak na miejsca kultu. Apel o zatrzymanie propagandy nienawiści, która prowadzi do ślepej i rasistowskiej przemocy
Nowa Zelandia, dramatyczny atak na miejsca kultu. Apel o zatrzymanie propagandy nienawiści, która prowadzi do ślepej i rasistowskiej przemocy