Modlitwa Krzyża Świętego

Udostępnij


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

To jest Ewangelia biednych,
wyzwolenie dla więźniów,
wzrok dla niewidomych, wolność
dla prześladowanych.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Dzieje Apostolskie 15,22-31

Wtedy Apostołowie i starsi wraz z całym Kościołem postanowili wybrać ludzi przodujących wśród braci: Judę, zwanego Barsabas, i Sylasa i wysłać do Antiochii razem z Barnabą i Pawłem. Posłali przez nich pismo tej treści: «Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji. Ponieważ dowiedzieliśmy się, że niektórzy bez naszego upoważnienia wyszli od nas i zaniepokoili was naukami, siejąc zamęt w waszych duszach, postanowiliśmy jednomyślnie wybrać mężów i wysłać razem z naszymi drogimi: Barnabą i Pawłem, którzy dla imienia Pana naszego Jezusa Chrystusa poświęcili swe życie. Wysyłamy więc Judę i Sylasa, którzy powtórzą wam ustnie to samo. Postanowiliśmy bowiem, Duch Święty i my, nie nakładać na was żadnego ciężaru oprócz tego, co konieczne. Powstrzymajcie się od ofiar składanych bożkom, od krwi, od tego, co uduszone, i od nierządu. Dobrze uczynicie, jeżeli powstrzymacie się od tego. Bywajcie zdrowi!»
Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list. Gdy go przeczytano, ucieszyli się z jego pocieszającej treści.

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Syn człowieczy przyszedł służyć,
kto chce być wielki, niech służy innym

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Zgromadzenie w Jerozolimie - prowadzone przez Ducha - dało jasno do zrozumienia, że zbawienie pochodzi z Ewangelii, a nie z rytualnych praktyk judaizmu. Został napisany list do odczytania chrześcijanom w Antiochii. Aby uniknąć skandali, zaleca się tylko cztery abstynencje: nie spożywanie mięsa ofiarowanego bożkom, unikanie nielegalnych związków i nie spożywanie „uduszonego” mięsa ani krwi. Wynik zgromadzenia i podjęte decyzje wyznaczyły punkt zwrotny: doprecyzowano rozróżnienie między chrześcijaństwem a judaizmem. Nie oznacza to jednak zerwania relacji między obiema religiami. Rzeczywiście, można powiedzieć, że głęboki i żywotny związek z judaizmem jest częścią tej samej tożsamości chrześcijańskiej. Wspólne są nie tylko korzenie, ale w pewien sposób także oczekiwanie. Żydzi wciąż czekają na Mesjasza. Chrześcijanie natomiast wiedzą, że Mesjasz już przyszedł, ale jednocześnie czekają na powtórne Jego przyjście na końcu czasów. W tym oczekiwaniu - nawet jeżeli asymetrycznym, można powiedzieć - jesteśmy wszyscy zjednoczeni. Chrześcijanie wiedzą, że Jezus rozpoczął nowe czasy królestwa Bożego: swoją śmiercią i zmartwychwstaniem pokonał bowiem śmierć i zainaugurował nowe królestwo. Ta nowina jest z pewnością darem, ale także obowiązkiem każdego ucznia Jezusa, aby pracował nad przemianą świata zaczynem Ewangelii.