news

«Er is een explosie van solidariteit van onderaf die onze gemeenschappen samenhang geeft en gelukkig maakt»: Daniela Pompei bij de conferentie 'Volkeren, ideeën en grenzen in beweging'

15 Mei 2019 - ROME, ITALIË

EuropeInterfaith dialoguehumanitarian corridor

#humanitairecorridors

Deel Op

Tijdens de joods-christelijke dialoog over 'Volkeren, ideeën en grenzen in beweging', georganiseerd door de Italiaanse bisschoppenconferentie op 14 mei sprak Daniele Pompei, verantwoordelijke voor de diensten aan de migranten. De afgelopen dagen nam zij deel aan een missie op Lesbos onder leiding van kardinaal Krajewski.

Uitgaand van de acties van de Kerk en christenen voor de verwelkoming en integratie van migranten, wees ze op vier doelstellingen om samen aan te werken: "Europa opbouwen als een laboratorium van vreedzaam samenleven tussen de religies; de verschillende religieuze tradities bekendmaken en dichterbij brengen om onwetendheid te verslaan; de herinnering aan de Holocaust onderwijzen, een gebeurtenis in de Europese geschiedenis die niet vergeten mag worden, maar ook het gedenken van de doden op zee, meer dan 23.000 mensen die hun leven verloren op de vlucht uit moeilijke omstandigheden en onleefbare conflicten; solidariteit en liefde voor de armen bevorderen." Vanuit de ervaring met de humanitaire corridors benadrukte ze dat "er een mobilisatie van onderaf bezig is die hoop biedt, een explosie van solidariteit: individuen, kleine verenigingen, religieuze gemeenschappen en parochies. Door een gezin te verwelkomen, door iemand te verwelkomen, kunnen zij een vitale transformatie ervaren in de context van hun eigen leven. Open gemeenschappen worden vitaler, met meer samenhang, en worden gelukkiger omdat ze gastvrijer worden.”