news

Vluchtelingen, Libië: "open een Europese humanitaire corridor"

29 April 2019

humanitarian corridor

De Italiaanse protestantse kerken en Sant'Egidio schrijven aan premier Conte: "Wij zijn er klaar voor. Italië kan het voortouw nemen met dit initiatief."

Deel Op

De voorzitters van de Gemeenschap van Sant'Egidio, Marco Impagliazzo, en van de evangelische kerken in Italië, Luca Maria Negro, hebben een brief geschreven aan de Eerste Minister, Giuseppe Conte, om een 'Europese humanitaire corridor' voor te stellen. Ze verklaren dat ze er klaar voor zijn om samen te werken aan de realisatie ervan, op basis van de ervaring die de afgelopen drie jaar in Italië is opgedaan. De brief werd tevens ter informatie toegestuurd aan de viceminister van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking Emanuela Del Re en aan onderminister Andrea Molteni bij het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Het voorgestelde mechanisme is vergelijkbaar met de 'humanitaire corridors' die gerealiseerd zijn op basis van een overeenkomst tussen de Federatie van Evangelische Kerken in Italië, de Gemeenschap van Sant'Egidio, de Waldenser Tafel en de ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, die voor de eerste keer werd gesloten in 2015 en die in 2017 werd hernieuwd. Dankzij dit akkoord, dat voorziet in het uitgeven van 'humanitaire visa' op basis van artikel 25 van de Gemeenschappelijke Visumcode van Schengen, zijn meer dan 1600 asielzoekers naar Italië gekomen, voor het overgrote deel Syriërs die vanuit Libanon kwamen. De betreffende ministeries hebben een vergelijkbare overeenkomst gesloten met de Gemeenschap van Sant'Egidio en de Italiaanse bisschoppenconferentie voor nog eens 500 vluchtelingen vanuit Ethiopië. Op basis van deze best practice in Italië zijn ook humanitaire corridors geopend met Frankrijk, België en Andorra. In totaal kwamen tot nu toe bijna 2.500 mensen aan in Europa.

"Ons voorstel komt voort uit ervaring in het veld - leggen Negro en Impagliazzo uit - en stelt zich ten doel om in twee jaar 50.000 vluchtelingen naar Europa te laten komen, verdeeld over landen die bereid zijn concreet gevolg te geven aan hun internationale verplichtingen op gebied van asiel en mensenrechten. Italië moet het voortouw nemen in dit programma en een nieuwe corridor openen met Libië voor tenminste 2.500 mensen per jaar. Van onze kant - zo zeggen de twee religieuze leiders - hebben we al contact gelegd met Terres des Hommes en andere ngo's die in Libië actief zijn, om concrete stappen te zetten in dit project. Een project dat begint in Italië maar zich richt op de Europese landen en de Europese instellingen. We zien nieuwsberichten vanuit Libië over duizenden vluchtelingen die niet alleen worden blootgesteld aan chantage, geweld en marteling, maar ook aan het geweld van militaire confrontaties. We kunnen niet langer wegkijken. Gesterkt door de aanmoediging van paus Franciscus afgelopen zondag, door verschillende zusterkerken in Europa en door de Wereldraad van Kerken hernieuwen we onze bereidheid om per direct in actie te komen om het leven, de veiligheid en de mensenrechten te beschermen van de duizenden vluchtelingen die gegijzeld worden door steeds bruter geweld dat zich elke dag verder verspreidt."