news

Romero: zondag de heiligverklaring van een heilige vriend van de armen

12 Oktober 2018

Martyrs

Zijn missaal wordt bewaard in de basiliek van San Bartolomeo op het Tibereiland

Deel Op

De Gemeenschap van Sant’Egidio verheugt zich op de heiligverklaring van monseigneur Oscar Arnulfo Romero, die komende zondag samen met de zalige Paulus VI heilig verklaard zal worden door paus Franciscus. Sant’Egidio is al jaren in Salvador om de kinderen, jongeren en ouderen bij te staan in de periferieën van het land. De Gemeenschap gedenkt hem als een heilige vriend van de armen en van de vrede, die daarvoor zijn leven heeft gegeven. Nu zal zijn stem, die door geweld het zwijgen werd opgelegd, nog bekender en gehoord worden. Hij zal eervol herinnerd worden, zoals dat al gebeurt door de pelgrims die naar de basiliek van San Bartolomeo op het Tibereiland in Rome komen - het heiligdom van de martelaren van de twintigste en eenentwintigste eeuw, toevertrouwd aan de Gemeenschap - waar het missaal waarmee de aartsbisschop van San Salvador de liturgie vierde bewaard werd.Romero: zondag de heiligverklaring van een heilige vriend van de armen
Romero: zondag de heiligverklaring van een heilige vriend van de armen
Romero: zondag de heiligverklaring van een heilige vriend van de armen