news

De Werelddag van de migranten en vluchtelingen spoort Europa aan tot bevordering van integratie - de Humanitaire Corridors als model dat navolging verdient

13 Januari- 2018

Pope Francishumanitarian corridorWorld Refugee Day

De Gemeenschap: “Nog steeds te veel doden in de Middellandse Zee”

Deel Op

Op de Werelddag van de migranten en vluchtelingen die morgen gevierd wordt, roept de Gemeenschap van Sant'Egidio allereerst op om de vele doden te gedenken die nog steeds te betreuren zijn op de Middellandse Zee. Aan de poorten van Europa zijn alleen de afgelopen week al 160 doden gevallen, volgens gegevens van de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN.

Aansluitend bij het appel van Paus Franciscus om te "verwelkomen, beschermen, bijstaan en integreren", moedigt Sant’Egidio - morgen aanwezig bij de viering in de Sint Pieter met een groep migranten en vluchtelingen die met de humanitaire corridors gekomen zijn - alle landen van de Europese Unie aan om dit model te volgen. Het model, dat al functioneert in Italië, Frankrijk en België, is het resultaat van de samenwerking tussen het maatschappelijk middenveld en overheidsinstellingen. Het model werpt al vruchten af. De humanitaire corridors redden niet alleen mensenlevens, maar ze bevrijden het thema 'migratie' ook uit de gevaarlijke ideologische instrumentalisering om het terug te brengen tot zijn ware aard.

Zoals de Italiaanse president Mattarella schreef in zijn brief aan de paus aan begin van dit jaar, "moet de Europese Unie het fenomeen van de migratie tegemoettreden met visie en op een structurele manier." Hij onderstreepte de betekenisvolle bijdrage, in economisch en sociaal opzicht, van vele vreemdelingen die al jaren goed geïntegreerd zijn in Europa en bijdragen aan haar rijkdom en ontwikkeling. Dat is een realiteit die, ook gezien het dalende geboortecijfer, uitnodigt na te denken over de noodzaak om op ons continent vormen van gereguleerde toegang te bevorderen.