news

​​Wereld AIDS Dag, Sant’Egidio: Afrika genezen is, vandaag nog meer dan ooit, de vrouwen genezen

1 December 2017

AfricaDream

Deel Op

Op de dag waarop de internationale gemeenschap haar inzet tegen AIDS vernieuwt, spreken over deze ziekte, wil nog steeds zeggen, spreken over Afrika. Meer dan 25 miljoen HIV zieken leven op dit continent; drie op de vier personen die sterven aan AIDS sterven in Afrika. Daarom continueert en intensiveert de Gemeenschap van Sant’Egidio het werk van het DREAM programma, dat in meer dan vijftien jaar van inzet in elf Afrikaanse landen aan 350 duizend patiënten gratis therapie heeft aangeboden, waardoor - onder andere - meer dan 100 duizend gezonde kinderen geboren zijn uit seropositieve moeders.

De globale data over de verspreiding van deze pandemie zijn bemoedigend: de nieuwe besmettingen zijn teruggebracht met 16% sinds 2010 en de sterfte door AIDS is bijna gehalveerd. Maar er is nog zoveel te doen als we in ogenschouw nemen dat er in 2016 elke dag vijfduizend nieuwe besmettingen met HIV zijn geregistreerd. Daarom is een van de uitdagingen, universele toegang tot zorg, vooral in Afrika, om miljoenen zieken het recht op gezondheidszorg te garanderen. Een grondige lezing van de epidemiologische data laat een van de grootste ongelijkheden van onze tijd zien: die van het geslacht. Ondanks de vermindering van de sterftecijfers door HIV onder zieken van het vrouwelijk geslacht, is AIDS onder de Afrikaanse vrouwen nog steeds een grote plaag en vormt het de tweede doodsoorzaak, veel meer dan bij de mannen. De Afrikaanse jongeren lopen een groter risico om het virus te krijgen, door hun dikwijls lage sociale status en slechte toegang tot voorzieningen voor preventie en zorg. Tegelijkertijd echter komt de grote kracht en het verlangen naar gezondheid naar voren, van deze vrouwen van wie de levensomstandigheden nog moeilijker zijn door het onderhoud van grote families en onzekerheid over werk.

De Gemeenschap van Sant’Egidio staat naast de Afrikaanse vrouwen, zowel met medische zorg als met projecten voor gezondheidseducatie en professionele scholing. In het programma DREAM vervullen vrouwen bovendien de rol van de gezondheisambassadeur die spreekt met andere vrouwen, persoonlijk getuigt van het succes van de behandeling en getuige wordt van de rechten van zieken. DREAM vormt daarom ook een beslissende stap in de emancipatie van vele vrouwen, door hen te stimuleren zich los te maken van het stigma van hun ziekte en de marginaliteit waarin zijn vaak leven te verlaten. Afrika genezen is, vandaag nog meer, de vrouwen genezen.