news

Pregària per l'Església en streaming a les 20:00h

3 Juny 2021

Oración en vivo

Festa de Sant Carles Lwanga que, juntament amb dotze companys, sofrí el martiri a Uganda ( 1886).

Comparteix-Ho