Modlitwa za Kościół

Udostępnij


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Ja jestem dobrym pasterzem,
a owce Moje słuchają Mego głosu,
i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Ezechiela 36,23-28

Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich, i poznają ludy, że Ja jestem Pan - wyrocznia Pana Boga - gdy okażę się Świętym względem was przed ich oczami. Zabiorę was spośród ludów, zbiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem do waszego kraju, pokropię was czystą wodą, abyście się stali czystymi, i oczyszczę was od wszelkiej zmazy i od wszystkich waszych bożków. I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z ciała. Ducha mojego chcę tchnąć w was i sprawić, byście żyli według mych nakazów i przestrzegali przykazań, i według nich postępowali. Wtedy będziecie mieszkać w kraju, który dałem waszym przodkom, i będziecie moim ludem, a Ja będę waszym Bogiem.

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Daję Wam przykazanie nowe:
miłujcie się, jak ja Was umiłowałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Prorok przytacza słowa Boga do swego ludu: „Chcę uświęcić wielkie imię moje, które zbezczeszczone jest pośród ludów, zbezczeszczone przez was pośród nich”. Grzeszne zachowanie Izraela, które angażuje także samego Boga, ma na celu zbezczeszczenie i splamienie Go. Sam Bóg interweniuje, oczyszczając Izrael i czyniąc go świadkiem świętości Boga i Jego imienia. W Ojcze Nasz Jezus uczy się mówić: „Niech będzie błogosławione Twoje imię”. Uświęcanie imienia Boga oznacza wzięcie udziału w jego świętości, wejście do wspólnoty z Nim, jako że jest wszechmocnym i miłosiernym Panem. Bóg pragnie uczynić nas uczestnikami Jego świętości, która nie jest jednocześnie rozłąką, bo jest inny od nas, ale jednocześnie jest komunią życia i miłości. Wykonuje pewne gesty, które wskazują tą chęć Boga dla swojego rozproszonego ludu, pozbawionego daru ziemi, znaku przymierza z Bogiem. „Zabiorę was spośród ludów, zabiorę was ze wszystkich krajów i przyprowadzę was z powrotem”: oto pierwszy gest miłości Boga, gromadzenie z rozproszenia, rekonstrukcja rozproszonego ludu w jedność. „Pokropię was czystą wodą, abyście stali się czystymi”: spotkanie z Panem czyni lud i oczyszcza z grzechu, który oddziela od Boga i braci. Aż w końcu: „I dam wam serca nowe i ducha nowego tchnę do waszego wnętrza, zabiorę wam serca kamienne, a dam wam serca z ciała”. Potrzebujemy być oczyszczeni z myśli, uczuć, z naszych uczynków, ponieważ czasami nawet nasze serce może stać się kamieniem, twardym w obliczu innych, a przede wszystkim pośród bólu, cierpienia, biednych. Pan poprzez swoje Słowo daje nam serce z ciała, serce takie jak Jego zdolne do współczucia i miłosierdzia.