Modlitwa za kościół

Udostępnij


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Ja jestem dobrym pasterzem,
a owce Moje słuchają Mego głosu,
i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Amosa 7,10-17

Posłał Amazjasz, kapłan z Betel, do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć: «Spiskuje przeciw tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich mów jego, gdyż tak rzekł Amos: "Od miecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi"». I rzekł Amazjasz do Amosa: «"Widzący", idź, uciekaj sobie do ziemi Judy! I tam jedz chleb, i tam prorokuj! A w Betel więcej nie prorokuj, bo jest ono królewską świątynią i królewską budowlą». I odpowiedział Amos Amazjaszowi: «Nie jestem ja prorokiem ani nie jestem uczniem proroków, gdyż jestem pasterzem i tym, który nacina sykomory. Od trzody bowiem wziął mnie Pan i rzekł do mnie Pan: "Idź, prorokuj do narodu mego, izraelskiego!"
I teraz słuchaj słowa Pańskiego!
Tyś mówił:
"Nie prorokuj przeciwko Izraelowi
ani nie przepowiadaj przeciwko domowi Izaaka!"
Dlatego tak rzekł Pan:
"Żona twoja w mieście będzie nierządnicą.
Synowie zaś i córki twoje od miecza poginą.
Ziemię twoją sznurem podzielą.
Ty umrzesz na ziemi nieczystej,
a Izrael zostanie ze swej ziemi uprowadzony"».

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Daję Wam przykazanie nowe:
miłujcie się, jak ja Was umiłowałem.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Fragment ten opisuje spotkanie między kapłanem Amazjaszem a prorokiem Amosem. Nie omawiają oni własnych planów ani strategicznych założeń. Możemy powiedzieć, że obaj przywołują słowa innych, wyższych od siebie. Amazjasz przytacza słowa króla, Amos zaś Boga. Słowa Amosa ukazują „wizję” Boga, aby wypełnił się Jego obraz zbawienia. Dlatego słowo to ze swojej natury ma zmienić historię, która dotyczy przede wszystkim proroka - nawet kosztem jego życia - a następnie wszystkich tych, którzy są zaproszeni, aby go wysłuchać. Amazjasz jednak wyrzuca proroka ze świątyni, już nie świątyni Boga, gdyż przemienionej w „świątynię” króla. I to właśnie wydarzy się w świątyni w Jerozolimie, kiedy ta stanie się bardziej miejscem targu niż domem modlitwy, co spowoduje gwałtowną reakcję Jezusa. Prorok Amos, który dał się „pochwycić” Bogu, znajduje w nim całą swoją siłę. To, co przydarza się prorokowi, staje się drogą dla całej wspólnoty chrześcijańskiej, która zostaje wskazana jako lud prorocki.