Modlitwa o pokój

Udostępnij

Modlitwa o pokój w Bazylice Najświętszej Maryi Panny na Zatybrzu.


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

To jest Ewangelia biednych,
wyzwolenie dla więźniów,
wzrok dla niewidomych, wolność
dla prześladowanych.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Łukasza 8,16-18

Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej garncem ani nie stawia pod łóżkiem; lecz stawia na świeczniku, aby widzieli światło ci, którzy wchodzą. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało być ujawnione, ani nic tajemnego, co by nie było poznane i na jaw nie wyszło. Uważajcie więc, jak słuchacie. Bo kto ma, temu będzie dane; a kto nie ma, temu zabiorą i to, co mu się wydaje, że ma».

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Syn człowieczy przyszedł służyć,
kto chce być wielki, niech służy innym.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Aby wyjaśnić tajemnicę Słowa Bożego, Jezus bierze za przykład lampę. Tak, jak światło lampy nie ma za zadanie oświetlać jej samej, ale wszystko, co jest wokół niej, tak Słowo Boże musi oświetlać serce i życie każdego ucznia. Żaden mężczyzna, żadna kobieta nie może pozostawać w ciemności, każdy ma prawo do światła. A wierzący mają obowiązek ukazywać Boże Światło mężczyznom i kobietom z każdego pokolenia. Oto dlaczego chrześcijanie nie mogą żyć dla samych siebie. Uczeń zostaje posłany przez Jezusa, aby objawić wszystkim ludziom światło Ewangelii. To oczywiście wymaga, aby uczeń przede wszystkim w swoim sercu przyjął Słowo Boże. Jezus ostrzega: „Uważajcie więc, jak słuchacie”. Samo słuchanie nie wystarczy. Jezus prosi o uważne słuchanie, które pozwoli Słowu Bożemu wejść i dotrzeć aż do serca. A z serca musi stać się prawdziwym życiem w ludzkiej wspólnocie. Oczywiście wiemy dobrze, że ci, którzy nie słuchają, z pewnością nie mogą przekazać czegoś o Bogu; co najwyżej mogą pokazać coś z siebie. Ale ich życie jest jak zgaszona lampa, pozbawiona życia. I wręcz przeciwnie ten, kto pozwoli, aby jego serce zostało oświecone Słowem Bożym, zostanie napełniony boską mądrością i przyniesie dobre owoce zarówno dla siebie, jak i dla wszystkich. Takie jest znaczenie słów Jezusa: „Bo kto ma, temu będzie dane”, to znaczy ten, kto przyjmie Ewangelię w swoim sercu, otrzyma obfitą mądrość. Grzegorz Wielki, łącząc razem wzrost Słowa i serca ucznia, powiedział: „Pismo Święte rośnie wraz z tymi, którzy je czytają”.