Wigilia Dnia Pańskiego

Udostępnij

Wspomnienie deportacji Żydów z Rzymu podczas II wojny światowej.


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Każdy, kto żyje i wierzy we mnie,
nie umrze na wieki.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Dal vangelo di Luca 12,8-12

A powiadam wam: Kto się przyzna do Mnie wobec ludzi, przyzna się i Syn Człowieczy do niego wobec aniołów Bożych; a kto się Mnie wyprze wobec ludzi, tego wyprę się i Ja wobec aniołów Bożych. Każdemu, kto mówi jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie przebaczone, lecz temu, kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone.
Kiedy was ciągać będą do synagog, urzędów i władz, nie martwcie się, w jaki sposób albo czym macie się bronić lub co mówić, bo Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć».

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą,
mówi Pan.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Sąd nad uczniami opiera się na tym, czy są oni, czy też nie, związani z Jezusem,Można powiedzieć, że nasza wierność wobec Niego przywiązuje do nas samego Jezusa w jeszcze mocniejszy sposób. Kto podąża za Ewangelią i wytrwa na drodze, którą ona wskazuje, także podczas momentów próby znajdzie ocalenie, ponieważ Pan będzie obok niego. Ten zaś, kto daje się pokonać strachowi, wypierając się Ewangelii i braci, zniszczy sam siebie. Jezus mówił to już wiele razy: „Kto chce zachować swoje życie, straci je”. Zna bowiem naszą słabość i dobrze wie, że możemy ulec podszeptom do grzechu. Jezus jest zawsze gotów, by wybaczyć, jak pokazuje następne stwierdzenie: „Każdemu, kto powie jakieś słowo przeciw Synowi Człowieczemu, będzie odpuszczone”. Można by powiedzieć, że Jezus toleruje niezrozumienie dla Niego i skruchę, która po nim następuje, ale nie może tolerować zaprzeczenia wobec planu miłości Boga, a mianowicie nierozpoznania Jego miłosierdzia. To jest prawdziwe bluźnierstwo. Dlatego dodaje: „kto bluźni przeciw Duchowi Świętemu, nie będzie przebaczone”. Także ewangelista Marek cytuje te surowe słowa, dodając: „Mówili bowiem: Ma ducha nieczystego” (3,30). Grzech przeciwko Duchowi to nierozpoznanie w Jezusie obecności samego Boga, a także nierozpoznanie w Kościele, we wspólnocie chrześcijańskiej, działania Ducha Świętego który przebacza i pociesza. Jeśli nie rozpoznaje się obecności Boga w Jezusie, a także w Kościele, który jest skarbcem miłosierdzia, bluźni się przeciwko Bogu i wyklucza się z drogi ocalenia, ponieważ neguje się miłość miłosierną Boga. Słowa Jezusa są surowe dla tych, którzy zdradzają, ale pocieszające dla tych, którzy trwają. Pan rozumie naszą słabość. I wychodzi nam zawsze przeciw, zwłaszcza w trudnych momentach: „Nie bójcie się” - mówi nam - „Duch Święty nauczy was w tej właśnie godzinie, co należy powiedzieć”. Obecność Pana jest naszą siłą.