Wigilia Dnia Pańskiego

Udostępnij


Czytanie Slowa Bozego

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Każdy, kto żyje i wierzy we mnie,
nie umrze na wieki.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Łukasza 9,43b-45

«Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi». Lecz oni nie rozumieli tego powiedzenia; było ono zakryte przed nimi, tak że go nie pojęli, a bali się zapytać Go o nie.

 

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

Jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą,
mówi Pan.

Alleluja, Alleluja, Alleluja!

„Weźcie wy sobie dobrze do serca te właśnie słowa: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce ludzi”. Tym razem nie ma żadnej wzmianki o zmartwychwstaniu. Bycie „wydanym w ręce ludzi” w języku biblijnym oznacza bolesny i okrutny los osoby opuszczonej przez Boga i pozostawionej w ludzkiej mocy. Ale pomimo tej jasności uczniowie nie rozumieją. A przecież jakże często także my jesteśmy oddaleni, tak jak uczniowie tamtych czasów, od myśli Jezusa, od jego trosk, a przede wszystkim od poczucia, jakie miał o sobie i o własnej misji! Nie jest to wszakże jedynie kwestia zwykłego niezrozumienia ze strony uczniów, ale ryzyko zatwardziałości, która odrzuca rzeczywistość słabości i cierpienia. Apostoł Paweł dobrze to opisze chrześcijanom w Koryncie: „my głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą.”(1Kor 1,23-24). Również droga krzyżowa pozostaje skandalem dla nas i dla indywidualistycznej, tak rozpowszechnionej na świecie kultury. Jednak to z krzyża wypływa zbawienie, to z miłości, która nie zna granic, jak miłość Jezusa, pochodzi odkupienie ludzi z niewoli grzechu. Łukasz zauważa, że uczniowie nadal nie rozumieją słów Jezusa i milczą, nie prosząc o dalsze wyjaśnienia. Jest to postawa nieufności wobec Jezusa i zaufania do ich niewiedzy. I wolą pozostać w ciemności. Konieczne jest natomiast, aby codziennie kierować się Słowem Bożym i nauczać go, a słuchając, odnajdziemy mądrość Ewangelii.