LíEsperit del Senyor és sobre teu,
el qui naixerà de tu serà sant.

"; $cAlleluia2="

Aquí tens, Senyor, els teus servents:
que es compleixi en nosaltres la teva Paraula.

"; $aMenu[1]=array("Invitatori",""); $aMenu[2]=array("Cant dels salms",""); $aMenu[3]=array("Lectura de la Paraula de Dťu",""); $aMenu[4]=array("Cŗntic a Maria",""); $aMenu[5]=array("Parenostre",""); $aMenu[6]=array("Cant final",""); $aMenu[7]=array("La pregŗria","../index.htm"); $aMenu[8]=array("Home page","../../index.html"); $aSez[1]=array("=GetInvitatorio","come_e_possibile"); $aSez[2]=array("=GetSalmo"); $aSez[3]=array("=GetMemoria","=GetLettura","=GetCommento"); $aSez[4]=array("magnificat","gioisci"); $aSez[5]=array("pater"); $aSez[6]=array("=GetCantoFinale"); $nVociMenu=8; $cTempo="ORDINARIO"; $cPreghiera="maria"; $cSalmo="073"; $cVersetti1=""; $cVersetti2=""; $cVersettiV="Hebreus 12,18-29"; $cLettura1=""; $cLettura2=""; $cLetturaV="Vosaltres no us heu acostat en aquella muntanya palpable del Sinaí, que era tota ella foc ardent, foscor, tenebres i tempesta, toc de corn i veu que parlava. Els mateixos que sentiren aquella veu van refusar d'escoltar cap més paraula. No podien suportar aquella ordre terminant: Fins i tot una bèstia, si toca la muntanya, haurà de morir apedregada. Tan terrible era aquell espectacle, que Moisès exclamà: Estic esglaiat i tremolós. Però vosaltres us heu acostat a la muntanya de Sió, a la ciutat del Déu viu, la Jerusalem celestial, a miríades d'àngels, a l'aplec festiu, a l'assemblea dels primogènits que tenen el nom inscrit en el cel; us heu acostat a Déu, jutge de tots, als esperits dels justos que ja han arribat a la plenitud, a Jesús, mitjancer d'una aliança nova, i a la seva sang purificadora, que parla més favorablement que la d'Abel.
Mireu de no refusar el qui ens parla! Aquells el van refusar quan promulgava els seus oracles divins aquí a la terra i no es van escapar del càstig. Molt menys, doncs, ens n'escaparem nosaltres si el rebutgem quan ens parla des del cel. En aquella ocasió, la seva veu feia tremolar la terra, però ara ell ha fet aquesta promesa: Una vegada més, faré tremolar no solament la terra, sinó també el cel. L'expressió una vegada més anuncia la transformació del món creat, que és inestable, per tal que subsisteixin les realitats incommovibles. Per això, ja que rebem la possessió d'un Regne incommovible, no deixem perdre aquesta gràcia i donem així a Déu un culte que li sigui agradable, amb temor i submissió. El nostre Déu és un foc que devora.
"; $cMemoria=""; $cOmelia="La carta adverteix els cristians que posen en perill la seva fe: la seva condemna serà més greu que la dels israelites infidels en el desert. En efecte, aquests darrers, havent rebut una revelació més aterridora respecte a la dels cristians, molt més serena i qualificada, tenen molta més excusa. La revelació del Sinaí, esdevinguda a través de fenòmens sorprenents com el foc, els núvols, els terratrèmols, els tocs de corn, va ser un espectacle dur, tant que Moisès va exclamar: ęEstic esglaiat i tremolósĽ (12,21). Líautor de la carta descriu intencionadament la revelació en el Sinaí amb un to fort i dur. Ni tan sols anomena Déu, ni fa cap referència a líalt nivell del decàleg moral. I encara parla menys de la proximitat de la presència de Déu de la qual Moisès va poder gaudir. La lectura vol subratllar la diferència de la revelació cristiana que va succeir a la muntanya de Sió, i per aquesta raó la descriu de forma totalment diferent: ęPerò vosaltres us heu acostat a la muntanya de Sió, a la ciutat del Déu viu, la Jerusalem celestial, a miríades díàngels, a líaplec festiu, a líassemblea dels primogènits que tenen el nom inscrit en el celĽ (12,22). En aquests escenari festiu i pacificador es realitza la nova aliança mitjançant una veu que prové del cel: és la veu de Déu, que en el darrer judici, farà tremolar el cel i la terra per fer lloc al ęregne incommovibleĽ, el qual transformarà el món creat ęper tal que subsisteixin les realitats incommoviblesĽ (12,27). Per això els creients han díestar atents de ęno refusar el qui ens parla!Ľ, ja que llur condemna seria encara més amarga que la dels israelites. Ben cert, la nova aliança, encara que no síhagi manifestat plenament, és ja present mitjançant el culte agradable a Déu (12,28). Efectivament, en la Santa Litúrgia, el Regne que esperem en el darrer judici es fa ja present. És el que viuen tots els qui ęsíhan acostat a la feĽ. Contràriament, a aquells que se níhan allunyat no els queda sinó una condemna definitiva. Per als creients, la gran transformació escatològica ja síha acomplert, i cal estar atents a no fer-se enrere per tal de mirar les coses passades. En aquest cas ens arriscaríem a passar també nosaltres amb les coses que passen."; ?> ".$cTit_Salmo."

"); if (is_file($cFile)) { print utf8_encode(file_get_contents($cFile)); } else { print utf8_encode("Salmo non trovato : ".$cValore); } } return $function_ret; } //----------------------------------------------------------- function GetAlleluia() { $function_ret="";extract($GLOBALS); if ((strtoupper($cTempo)=="QUARESIMA") || (strtoupper($cTempo)=="SETTIMANA SANTA")) { $cAlleluia=$cAlleluia_2; } else { $cAlleluia=$cAlleluia_1; } $function_ret=$cAlleluia; return $function_ret; } //----------------------------------------------------------- function GetLettura() { $function_ret="";extract($GLOBALS); $cAlleluia=GetAlleluia(); print utf8_encode("

".$cTit_Lettura."

"); print utf8_encode("

".$cAlleluia."

"); print utf8_encode($cAlleluia1); print utf8_encode("

".$cAlleluia."

"); print utf8_encode("

".$cVersettiV."

"); print utf8_encode("

".$cLetturaV."

"); print utf8_encode("

 

"); print utf8_encode("

".$cAlleluia."

"); print utf8_encode($cAlleluia2); print utf8_encode("

".$cAlleluia."

"); return $function_ret; } //----------------------------------------------------------- function GetLettura1() { $function_ret="";extract($GLOBALS); print utf8_encode("

".$cTit_Lett_1."

"); print utf8_encode("

".$cVersetti1."

"); print utf8_encode("

".$cLettura1."

"); return $function_ret; } //----------------------------------------------------------- function GetLettura2() { $function_ret="";extract($GLOBALS); print utf8_encode("

".$cTit_Lett_2."

"); print utf8_encode("

".$cVersetti2."

"); print utf8_encode("

".$cLettura2."

"); return $function_ret; } //----------------------------------------------------------- function GetLetturaV() { $function_ret="";extract($GLOBALS); $cAlleluia=GetAlleluia(); print utf8_encode("

".$cTit_Lett_V."

"); print utf8_encode("

".$cAlleluia."

"); print utf8_encode($cAlleluia1); print utf8_encode("

".$cAlleluia."

"); print utf8_encode("

".$cVersettiV."

"); print utf8_encode("

".$cLetturaV."

"); print utf8_encode("

 

"); print utf8_encode("

".$cAlleluia."

"); print utf8_encode($cAlleluia2); print utf8_encode("

".$cAlleluia."

"); return $function_ret; } //----------------------------------------------------------- function GetMemoria() { $function_ret="";extract($GLOBALS); print utf8_encode("

".$cMemoria."


"); return $function_ret; } //----------------------------------------------------------- function GetOmelia() { $function_ret="";extract($GLOBALS); print utf8_encode("

".$cTit_Omelia."

"); print utf8_encode("

".$cOmelia."

"); return $function_ret; } //----------------------------------------------------------- function GetCommento() { $function_ret="";extract($GLOBALS); print utf8_encode("

".$cTit_Commento."

"); print utf8_encode("

".$cOmelia."

"); return $function_ret; } //----------------------------------------------------------- function GetCantoIniziale() { $function_ret="";extract($GLOBALS); if (strtoupper($cTempo)=="QUARESIMA") { $cCanto="inno_di_quaresima"; } else if (strtoupper($cTempo)=="SETTIMANA SANTA") { $cCanto="inno_di_quaresima"; } else { $cCanto="malgrado_la_pietra"; } GetCanto($cCanto); return $function_ret; } //----------------------------------------------------------- function GetCantoFinale() { $function_ret="";extract($GLOBALS); if (strtoupper($cTempo)=="QUARESIMA") { $cCanto="inno_di_quaresima"; } else if (strtoupper($cTempo)=="SETTIMANA SANTA") { $cCanto="inno_di_quaresima"; } else { $cCanto="sara_saldo"; } GetCanto($cCanto); return $function_ret; } //----------------------------------------------------------- function GetInvitatorio() { $function_ret="";extract($GLOBALS); $cFile=$DOCUMENT_ROOT."/".strtolower($cLingua)."/preghiera/testi/invitatorio.php"; include $cFile; return $function_ret; } //----------------------------------------------------------- function GetCanto($cCanto) { $function_ret="";extract($GLOBALS); if ($cCanto!="") { $cFile=$DOCUMENT_ROOT."/".strtolower($cLingua)."/preghiera/testi/".$cCanto.".htm"; if (is_file($cFile)) { print utf8_encode(file_get_contents($cFile)); } else { print utf8_encode("Canto non trovato : ".$cCanto); } } return $function_ret; } //----------------------------------------------------------- function GetCantoNew($cCanto) { $function_ret="";extract($GLOBALS); if ($cCanto!="") { $cFile=$DOCUMENT_ROOT."/".strtolower($cLingua)."/preghiera/testi/".$cCanto; if (is_file($cFile)) { print utf8_encode(file_get_contents($cFile)); } else { print utf8_encode("Canto non trovato : ".$cCanto); } } return $function_ret; } ?> <? echo $cTit_CSE;?> - <? echo $cTit_Preghiera;?>


"."\r\n"; } ?>
"; print ""; print "

"; print "".$cComando." "; print "

 

 

"; } ?>
"; if (isset($aSez[$nPagAtt][$x])) { $cComando=$aSez[$nPagAtt][$x]; if (substr($cComando,0,1)=="=") { eval(substr($cComando,1) . "();"); } else { GetCanto($cComando); } } print "


  pagina precedente"; $cValore=$aMenu[$nPagAtt+1][1]; if ($cValore=="") { $cValore="?nPag=".$nPagAtt+1; } print "pagina successiva"; ?>
<? echo $cTit_CSE;?> - <? echo $cTit_Preghiera;?>


"."\r\n"; } ?>
"; print ""; print "

"; print "".$cComando." "; print "

 

 

"; } ?>
"; if (isset($aSez[$nPagAtt][$x])) { $cComando=$aSez[$nPagAtt][$x]; if (substr($cComando,0,1)=="=") { eval(substr($cComando,1) . "();"); } else { GetCanto($cComando); } } print "


  pagina precedente"; $cValore=$aMenu[$nPagAtt+1][1]; if ($cValore=="") { $cValore="?nPag=".$nPagAtt+1; } print "pagina successiva"; ?>
La pregària cada dia | Comunitat de Sant'Egidio

Riccardi Andrea: al web

Riccardi Andrea: a les xarxes socials

change language
vost√® est√† en: home - preg√†ria - la preg√...cada dia com contactar-nosnewsletterlink

Ajuda la Comunitat